Корично изображение Книга

The death committee /

Основен автор: Gordon, Noah.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York :, McGraw-Hill, [1969]
Издание: [1st ed.]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3557.O68 D43 1969