Корично изображение Книга

Analysis and management of investment property /

Основен автор: Hanford, Lloyd D.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Chicago IL : Institute of Real Estate Management, [1970]
Издание: [3rd ed.]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Large HD1394 .H32 1970