Корично изображение Книга

Business and the cities : a book of relevant readings /

Основен автор: Chamberlain, Neil W., (comp.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Basic Books, [1970]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD60.5.U5 C47 1970