Корично изображение Книга

The Stepford wives; a novel /

Основен автор: Levin, Ira.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Random House. [1972]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3523.E7993 S75 1972