Корично изображение Книга

Television/radio news workbook /

Основен автор: Fang, Irving E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Hastings House, c1974.
Серия: Communication arts books
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Large PN4784.T4 F33 1974