Корично изображение Книга

The hot blue sea; a novel /

Основен автор: Jessup, Richard.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Garden City NY : Doubleday, 1974.
Издание: [1st ed.]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3560.E8 H78 1974