Корично изображение Книга

The development of capitalism in Russia.

Основен автор: Lenin, Vladimir Ilich, 1870-1924
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Moscow, Progress Publishers, 1967.
Издание: [2d rev. ed.]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HC334.5 .L413 1967