Корично изображение Книга

The war prayer /

Основен автор: Twain, Mark, 1835-1910.
Други автори: Groth, John, 1908- (illus.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Published in association with Harper & Row, [1970]
Серия: Harper colophon books, CN197
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS1322 .W3 1970