Корично изображение Книга

Economics : a modern view /

Основен автор: Lindauer, John.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Philadelphia : W. B. Saunders Co., 1977.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Large HB171.5 .L715 1977