Корично изображение Книга

Existential journalism /

Основен автор: Merrill, John Calhoun, 1924-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Hastings House, c1977.
Серия: Humanistic studies in the communication arts
Communication arts books
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage PN4731 .M43 1977