Корично изображение Книга

The tomb of the twelfth imam /

Основен автор: Bulliet, Richard W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Harper & Row, c1979.
Издание: 1st ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3552.U44 T78 1979