Корично изображение Книга

Office politics : seizing power, wielding clout /

Основен автор: Kennedy, Marilyn Moats, 1943-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Chicago IL : Follett Pub. Co., c1980.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5386 .K278 1980