Корично изображение Книга

Bulgarian monasteries : monuments of history, culture, and art /

Основен автор: Chavrukov, Georgi.
Други автори: Dobrev, Strakhil.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: [Sofia : Naouka i Izkoustvo, 1974]
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Large NA5881 .C4813 1974