Корично изображение Книга

The cool war /

Основен автор: Pohl, Frederik.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Ballantine Books, 1981, c1980.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PS3566.O36 C6 1981