Корично изображение Книга

The entrepreneur, a corporate strategy for the '80s /

Основен автор: Taffi, Donald J. 1929-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Amacom, c1981.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HB615 .T33 1981