Корично изображение Книга

Industrial productivity : a psychological perspective /

Основен автор: Gruneberg, Michael M.
Други автори: Oborne, David J.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Wiley, c1982.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD57 .G74 1982