Корично изображение Книга

Foundations of psychohistory /

Основен автор: DeMause, Lloyd.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York NY : Creative Roots, c1982.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: D16.16 .D45 1982