Корично изображение Книга

Am I getting paid for this? : a romance about work /

Основен автор: Rollin, Betty.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Boston MA : Little Brown, c1982.
Издание: 1st ed.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage PN4874.R56 A3 1982