Корично изображение Книга

Assessment centers : a guide for human resource management /

Основен автор: Keil, E. C.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Reading, Mass. Addison-Wesley Pub. Co. c1981
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5549.5.A78 K44 1981