Корично изображение Книга

The problem of universals.

Основен автор: Landesman, Charles, (comp.)
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Basic Books, Inc., Publishers, 1971.
Предмети:
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: B105.U5 L35 1971