Корично изображение Книга

The Political, Social and Religious Thought of Russian "Samizdat" An Anthology /

Основен автор: Shragin, Boris Iosifovich, 1926-
Други автори: Michael Meerson-Aksenov.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Belmont, Massachusetts Nordland Publishing Company 1977
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DK274 .M4 1977