Корично изображение Книга

Continuity and change in African cultures /

Основен автор: Herskovits, Melville J. 1895-1963.
Други автори: Bascom, William R.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: [Chicago] University of Chicago Press [1970, c1958]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: GN651 .B3 1970