Корично изображение Книга

Causal analysis with panel data /

Основен автор: Finkel, Steven E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Thousand Oaks Sage Publications 1995
Серия: Quantitative applications in the social sciences 105
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: H61.26 .F56 1995