Корично изображение Книга

Switzerland : an art-book /

Други автори: Heffe, Jacques.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Munich-Pullach L. Simon [1955?]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DQ19 .S98 1955