Корично изображение Книга

The director : a professional's guide to effective board work /

Основен автор: Louden, J. Keith.
Други автори: Zusman, Jack.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Amacom c1982
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD2745 .L58 1982