Корично изображение Книга

Management and organizational behavior /

Основен автор: Coffey, Robert E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Homewood Richard D.Irwin,Inc. 1994
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD31 .C583 1994