Корично изображение Книга

The Crisis in world materials : a U.S.--Japanese symposium /

Основен автор: Roth, Allan.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Newark, N.J. Rutgers University, Graduate School of Business Administration 1974
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF1051 .C74 1974