Корично изображение Книга

Introduction to linear models /

Основен автор: Ward, Joe H., 1926-
Други автори: Jennings, Earl.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall [1973]
Серия: Prentice-Hall series in educational measurement, research, and statistics
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HA33 .W35 1973