Корично изображение Книга

The philosophic roots of modern ideology : liberalism, communism, fascism /

Основен автор: Ingersoll, David E.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Englewood Cliffs Prentice-Hall, Inc. 1991
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JA83 .I55 1991