Корично изображение Книга

Vascular plants : form and function /

Основен автор: Salisbury, Frank B.
Други автори: Parke, Robert V.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Belmont, Calif. Wadsworth Pub. Co. c1964
Серия: Fundamentals of botany series
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: QK641 .S35 1964