Корично изображение Книга

Writing for technical and business magazines /

Основен автор: Dodds, Robert.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York John Wiley & Sons, Inc. 1969
Серия: Wiley Series on Human Communication
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: T11 .D58 1969