Корично изображение Книга

Bernard Tschumi : La case vide /

Основен автор: Boyarsky, Alvin.
Други автори: Derrida, Jacques.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Architectural Association Publications 1986.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage Large NA2543 .T78 1986