Корично изображение Книга

Assessing organizational effectiveness /

Основен автор: Zammuto, Raymond F.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Albany State University of New York Press 1982
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD58.9 .Z35 1982