Корично изображение Книга

Microeconomics : a modern approach /

Основен автор: Schotter, Andrew R.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Harper Collins College Publishers 1993
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HB172 .S37 1993