Корично изображение Книга

The fall of Pan Am 103 : inside the Lockerbie investigation /

Основен автор: Emerson, Steven.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York G.P.Putnam's Sons 1990
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HV6431.E49 1990