Корично изображение Книга

Fiction and drama in Eastern and Southeastern Europe: evolution and experiment in the postwar period /

Основен автор: Birnbaum, Henrik.
Други автори: Eekman, Thomas.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Los Angeles Slavica Publishers, Inc. 1980
Серия: UCLA Slavic Studies 1
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: PN849.E9 F5 1980