Корично изображение Книга

The politics of school decentralization /

Основен автор: La Noue, George R.
Други автори: Smith, Bruce L. R.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Lexington, Mass. Lexington Books [1973]
Серия: Lexington Books politics of education series
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage LB2819 .L27 1973