Корично изображение Книга

"It floats" : the story of Procter & Gamble /

Основен автор: Lief, Alfred, 1901-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Rinehart & Company, Inc. 1958
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD9999.S911 P749 1958