Корично изображение Книга

A history of medicine /

Основен автор: Gastolioni, Asturo.
Други автори: Krumbhaar, E. B.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York : Alfred A. Knopf, 1947.
Издание: 2nd ed.
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: Storage R131 .C272 1947