Корично изображение Книга

The Paris we love /

Основен автор: Ogrizek, Dore, 1899-
Други автори: Cocteau, Jean, 1889-1963.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York McGraw-Hill c1950
Серия: The World in color series
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: DC737 .O3 1950