Корично изображение Книга

Readings in the making of American foreign policy /

Основен автор: Scott, Andrew MacKay.
Други автори: Dawson, Raymond H.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Macmillan [1965]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JX1417 .S42 1965