Корично изображение Книга

My fight for birth control /

Основен автор: Sanger, Margaret, 1879-1966
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Maxwell Reprint Co [1969, c1931]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HQ766.5 .U5S2 1969