Корично изображение Книга

Equality of opportunity : the emerging challenge in employment /

Основен автор: Peterson, Susan.
Други автори: Ferrari, Leslie Ann.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: Ottawa, Ontario The Conference Board in Canada 1978
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD4903.5.C2 E66 1978