Корично изображение Книга

Peace and war /

Основен автор: Beitz, Charles R.
Други автори: Herman, Theodore.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: San Francisco W. H. Freeman [1973]
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: JX1937 .B43 1973