Корично изображение Книга

Management : individual and organizational effectiveness /

Основен автор: Mescon, Michael H.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Harper & Row, Publishers 1985
Издание: 2nd
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD58.9 .M47 1985