Корично изображение Книга

The successful law firm : new approaches to structure and management /

Основен автор: Hildebrandt, Bradford W.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Law & Business, Inc. 1984
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: KF318 .H54 1983