Корично изображение Книга

Developing and training human resources in organizations. /

Основен автор: Wexley, Kenneth N., 1943-
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Scott,Foresman and Co. 1981
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HF5549.5.T7 W46 1981