Корично изображение Книга

Nonunion complaint systems : a corporate appraisal /

Основен автор: Berenbeim, Ronald.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: New York Conference Board c1980
Серия: Report / The Conference Board
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD6490.G7 B46 1980