Корично изображение Книга

The splendid art : a history of the opera /

Основен автор: Matthews, Thomas.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Crowell-Collier Press 1970
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: ML1700.M17 S7 1970