Корично изображение Книга

The remaking of the British working class, 1840 - 1940 /

Основен автор: Savage, Michael, 1946-
Други автори: Miles, Andrew.
Формат: Книга
Език: English
Публикувано: London Routledge 1994
Серия: Historical Connections
Провери в Paniza Library, AUBG Сигнатура: HD8390 .S28 1994